Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epiroc vinner stor order för ny koppargruva i Peru

4 februari 2019

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har vunnit en betydande order från Anglo American för bolagets nya koppargruva i Peru.

BenchREMOTE och Pit Vipers

Anglo American har beställt flera borriggar och relaterad utrustning som ska användas vid sitt nya koppardagbrott Quellaveco i Moquegua, Peru. Maskinerna kommer att bidra till att gruvan, som ännu inte öppnats, drivs med optimal säkerhet, produktivitet och effektivitet. Ordern uppgår till cirka MSEK 385. Huvuddelen av ordervärdet bokfördes under fjärde kvartalet 2018, medan en mindre del bokas under första kvartalet 2019.


Vi är stolta att återigen samarbeta med Anglo American och spela en nyckelroll i att se till att deras nya gruva i Peru drivs på det mest produktiva, säkra och kostnadseffektiva sättet”, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef.


Ordern inkluderar borriggarna Pit Viper 351 och SmartROC D65, operatörstationen BenchREMOTE för fjärrstyrning, bergborrverktyg och hydraulspett HB 10000. Maskinerna har flera högteknologiska funktioner. Till exempel kan operatörerna fjärrstyra riggar från säkert avstånd. Leveranserna börjar tidigt under 2020 och fortsätter under 2021.


Quellaveco är en av världens största kopparreserver och projektet kommer att anställa tusentals personer. Kopparproduktionen förväntas starta 2022. Anglo American inser att stöd från lokalsamhällen är nyckeln till gruvans långsiktiga framgång. Bolaget har samrått med lokala myndigheter och institutioner och gjort åtaganden gällande vattenförsörjning, miljövård och sociala investeringar. Mer information om Quellaveco-gruvan, på engelska, finns här.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Helena Hedblom, Gruv- och Infrastrukturchef

010 755 0000

  • 20190204 Epiroc vinner stor order för ny koppargruva i Peru 285.9 kB, PDF
  • BenchRemote and Pit Viper 41.5 kB, JPEG