Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epiroc delårsrapport Kv2 2022

20 juli 2022

•    Orderingången ökade 21% till MSEK 13 377 (11 070), organisk ökning med 6%. Exklusive Ryssland ökade orderingången organiskt med 18%. 
•    Intäkterna ökade 22% till MSEK 11 868 (9 733), organisk ökning med 9%.
•    Rörelseresultatet ökade 9% till MSEK 2 381 (2 182), vilket motsvarar en marginal på 20.1% (22.4).
•    Jämförelsestörande poster var MSEK -420 (-15), inklusive en avsättning på MSEK -400 relaterat till Ryssland.*
•    Justerat rörelseresultat ökade 27% till MSEK 2 801 (2 197), vilket motsvarar en marginal på 23.6% (22.6).
•    Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.47 (1.40).
•    Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 462 (1 229).
•    Förvärv av JTMEC, en leverantör av lösningar för elektrisk infrastruktur, och RNP México, en producent av bergborrmaskiner.**
•    Beslut om att flytta produktionen av ovanjordsborriggar från Japan till Kina.***
 

VD-ord

Hög efterfrågan
Efterfrågan var fortsatt hög och orderingången ökade 21% till MSEK 13 377. Flera stora utrustningsorder vanns, varav många inkluderade lösningar för batteridrift och automation. Serviceverksamheten utvecklades också starkt. Totalt uppgick den organiska ordertillväxten till 6%. Exklusive Ryssland ökade orderingången 18% organiskt. 

Vi förväntar oss att den underliggande efterfrågan, både på utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt.

Flexibilitet och motståndskraft
Kriget i Ukraina är fasansfullt och vi fortsätter att vidta åtgärder för att skydda våra kollegor och hantera den komplexa situationen i Ukraina och Ryssland. Se även sidan 6.

Vi fortsätter också att se högre inköpskostnader och utmaningar i leveranskedjan. Vår flexibla organisation kan dock snabbt anpassa sig till förändringar och utmaningar och vår stora eftermarknadsverksamhet ger motståndskraft.

Rekordhöga intäkter och justerad marginal
Våra intäkter ökade 9% organiskt till rekordhöga MSEK 11 868. Det justerade rörelseresultatet ökade 27% och uppgick till MSEK 2 801. Jämförelse¬störande poster var MSEK -420, inklusive en avsättning på MSEK -400 relaterad till Ryssland. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 23.6% (22.6).

Vårt operativa kassaflöde ökade till MSEK 1 462 (1 229). Det fick stöd av ett högre rörelseresultat, vilket delvis motverkades av en uppbyggnad av rörelsekapital.

Bästa kvartalet någonsin för elektrifiering
Vi erbjuder marknadsledande lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering och det andra kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin för elektrifiering. Vi vann flera order på batterielektrisk utrustning, även för nystartade gruvor (s.k. greenfield), för eftermontering av batterier samt för elektrisk infrastruktur. Inom kort kommer också en kund att testa vår första batterielektriska ovanjordsborrigg. Vi är glada över att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Vi driver produktivitets- och hållbarhetstransformationen
I juni firade vi fyra år som börsbolag. Det har varit en spännande tid. Vi driver produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch och kommer att fortsätta göra det genom att investera i innovation och eftermarknad, samt skapa alternativ för framtiden. Några exempel är förvärv av en leverantör av elektriska infrastrukturlösningar och av en tillverkare av bergborrmaskiner. För att öka vårt fokus utsåg vi också en Teknologichef (CTO) och skapade en dedikerad digital division för våra digitala produkter och tjänster. Vi fortsätter att bygga för framtiden och jag är stolt över alla våra passionerade och engagerade kollegor som följer med på resan. 

Helena Hedblom
VD och koncernchef

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.


För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör
072 729 8295
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl.11:30.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se