Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Automatiskt inlösenförfarande

Aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägarna med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande finns i broschyren nedan. I korthet:

 

Årsstämman i Epiroc AB föreslås den 28 april 2021 fatta beslut om aktiesplit och inlösen av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär i huvudsak att:

 

  •  varje A-aktie i Epiroc delas upp i två A-aktier, varav en inlösenaktie av serie A. Inlösenaktierna kommer att på aktieägarnas VP-konto benämnas EPI IL A.
     
  • varje B-aktie i Epiroc delas upp i två B-aktier, varav en inlösenaktie av serie B. Inlösenaktierna kommer att på aktieägarnas VP-konto benämnas EPI IL B.

Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 19 maj till och med den 2 juni 2021. Därefter löses samtliga inlösenaktier automatiskt in för SEK 3.00 per aktie, som betalas ut omkring den 11 juni 2021. Likviden kommer att betalas ut via Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) till det avkastningskonto som är anslutet till direktregistrerade aktieägares VP-konto. Förvaltarregistrerade aktieinnehav hanteras enligt respektive förvaltares rutiner.