Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Epiroc i korthet

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och producerar bolaget innovativ utrustning, förbrukningsvaror och service för användning i dagbrott och underjordsgruvor, infrastrukturprojekt, brunnsborrning och geotekniska applikationer.

Viktiga fakta och nyckeltal

  • Epiroc fakta i korthet 2018--2019.pdf 563.8 kB, PDF