Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Epiroc. Fram till och med juni 2018 var Epiroc en del av Atlas Copco-koncernen.

  • 20190430 Epiroc Delårsrapport Kv1 259.8 kB, PDF
  • 20190313 Epiroc års- och hållbarhetsredovisning 2018 4.9 MB, PDF
  • 20190205 Epiroc delårsrapport Kv4 2018 252.6 kB, PDF
  • 20181025 Epiroc delårsrapport Kv3 2018 244.4 kB, PDF
  • 20180719 Epiroc delårsrapport Kv2 2018 237.8 kB, PDF
  • 20180525 Prospekt för Epiroc AB offentliggjort 4.2 MB, PDF