Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Finansiella definitioner

För att underlätta förståelsen av de finansiella rapporterna presenteras nedan en lista över de vanligaste finansiella termerna, nyckeltalen och deras definitioner. Definitionerna nedan är så kallade icke IFRS-mått, det vill säga finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Epiroc tror att dessa icke IFRS-mått bidrar till att ge en bättre förståelse för trenderna i den finansiella utvecklingen.

  • Beräkning av icke IFRS-mått

[1]Genomsnittlig balansomslutning för de tre månader som avslutades den 31 mars 2018 och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har beräknats som ett genomsnitt av fem kvartal, och genomsnittlig balansomslutning för 2016 respektive 2015 har beräknats som ett genomsnitt av två perioder.
[2]Intäkter har beräknats baserat på 12 månaders värde.
[3]Genomsnittligt sysselsatt kapital för de tre månader som avslutades den 31 mars 2018 och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har beräknats som ett genomsnitt av fem kvartal, och genomsnittligt sysselsatt kapital för 2016 respektive 2015 har beräknats som ett genomsnitt av två perioder.
[4]Rörelseresultatet har beräknats baserat på 12 månaders värde.
[5]Genomsnittligt sysselsatt kapital för de tre månader som avslutades den 31 mars 2018 och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har beräknats som ett genomsnitt av fem kvartal, och genomsnittligt sysselsatt kapital för 2016 respektive 2015 har beräknats som ett genomsnitt av två perioder.
[6]Intäkter har beräknats baserat på 12 månaders värde.
[7]Genomsnittlig balansomslutning för de tre månader som avslutades den 31 mars 2018 och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har beräknats som ett genomsnitt av fem kvartal, och genomsnittlig balansomslutning för 2016 respektive 2015 har beräknats som ett genomsnitt av två perioder.
[8]Periodens resultat har beräknats baserat på 12 månaders värde