Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Finansiell data

Här hittar du kvartalsvis och årsvis finansiell data för Epiroc.  För att underlätta förståelsen av de finansiella rapporterna presenteras också en lista över de vanligaste finansiella termerna, nyckeltalen och deras definitioner. Definitionerna är så kallade icke IFRS-mått, det vill säga finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Epiroc tror att dessa icke IFRS-mått bidrar till att ge en bättre förståelse för trenderna i den finansiella utvecklingen. 

Klicka på länken nedan för att öppna dokumentet som innehåller kvartalsvis och årlig finansiell utveckling samt nyckeltal i Excel-format. Fram till och med juni 2018 var Epiroc en del av Atlas Copco.


  • Epiroc Financial definitions and key figures Q1 2019 97.7 kB, XLSX