Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Förvärv

Förvärv spelar en viktig roll i Epirocs tillväxtstrategi. Målet är att alla förvärv ska skapa värde.

I listan nedan hittar du förvärv gjorda sedan 2012. Klicka på bolagets namn för att komma till pressmeddelandet.

*Årliga intäkter och antal anställda vid förvärvstillfället. För distributörer anges inga intäkter.
** Inte konsoliderat