Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

COVID-19 uppdatering

9 november 2020

Epiroc övervakar kontinuerligt situationen relaterad till Covid-19 och vi följer riktlinjerna från Världshälsoorganisationen (WHO) och nationella hälsomyndigheter för att begränsa spridningen av viruset, inklusive att hålla avstånd från varandra, att tvätta händer och att stanna hemma vid symtom. Vi har vidtagit förebyggande och skyddande åtgärder, inklusive begränsad access till Epirocs lokaler, företrädesvis virtuella möten, vi har möjliggjort och uppmuntrat arbete hemifrån samt stoppat alla icke-affärskritiska resor. 

 

Vår prioritering är att säkerställa hälsa och välbefinnande hos våra kollegor, kunder och affärspartners, deras familjer och de lokala samhällen vi är en del av, liksom att säkerställa stöd till våra kunder och att vi kan fortsätta ha vår verksamhet i gång. Fortsatt fokus för vår verksamhet är att säkerställa tillgänglighet och leverans av reservdelar, bergborrverktyg och andra viktiga produkter för att stödja kundernas verksamhet.

 

Globala och lokala begränsningar och regler för att begränsa spridningen av coronavirus påverkar vår verksamhet. Våra kontor, lager, verkstäder och anläggningar är i drift, även om kapaciteten kan vara begränsad. Våra kunder uppmanas att kontakta sin kundkontakt om de behöver hjälp och vår kundtjänst är tillgänglig för att i mesta möjliga mån stödja våra kunder.

 

Vi tackar våra kunder för att de gör affärer med oss. Vi gör allt vi kan för att stötta våra kunders verksamhet under denna utmanande situation, allt i linje med befintliga riktlinjer och regleringar för både våra medarbetares och våra kunders säkerhet.