Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Undrar du över hur det är att arbeta på Epiroc?

Med en brinnande passion för att göra det som är bra ännu bättre, står vi redo att möta framtiden. Nyckeln till att bli bäst tror vi är att ha en mångfacetterad stab av passionerade och innovativa medarbetare med olika bakgrund.
Att vara bäst är en utmaning som vi verkligen älskar att leva upp till. Genom att vara öppna och lyssna på våra medarbetare och kunder kan vi hela tiden sätta nya branschstandarder och förbättra vårt sätt att arbeta.

Mångfald är avgörande när det gäller att producera nya, innovativa idéer och lösningar för våra kunder. I alla de 150 länder vi finns representerade uppmuntrar vi våra medarbetare att, med stöd från sina arbetsledare, ta ansvar för sin egen utveckling och karriär. På så sätt kan medarbetarna växa in i verksamheten oavsett om de just påbörjat sin karriär eller arbetar i ledande befattningar.

Vi strävar efter att ge dig alla tänkbara möjligheter att lyckas, i en företagskultur som i en omtänksam atmosfär uppmuntrar innovation, mångfald och samarbete.

För att behålla våra begåvade medarbetare uppmuntrar vi dem att söka nya utmaningar inom Epiroc när deras nuvarande uppdrag avslutats. För att underlätta detta har vi en intern arbetsmarknad där alla öppna jobberbjudanden anslås globalt och dessa jobb kan sökas av alla inom företaget. Oavsett om du är på jakt efter nya utmaningar eller vill ha mer ansvar i din nuvarande befattning så ska du veta att möjligheterna är närmast oändliga.

På Epiroc bryr vi oss om varandra och världen vi lever i. Alla våra medarbetare bekänner sig, utan undantag, till att arbeta för hållbar produktivitet och enligt de högsta etiska normer.

Förenade för att prestera. Inspirerade av innovationskraft.

Att prestera tillsammans förenar oss, vår innovationskraft inspirerar oss och vårt engagemang driver oss ständigt framåt. Du kan räkna med att Epiroc levererar de lösningar du behöver för att lyckas idag och den teknik som kommer att vara ledande i morgon.

Det här är en perfekt beskrivning av vårt varumärke, våra produkter och våra medarbetare. Vi är övertygade om att vi kan ta fram banbrytande och innovativa lösningar när vi arbetar tillsammans. Därför tror vi också på brett sammansatta team som samarbetar över gränser för att utveckla, producera, marknadsföra och serva de mest innovativa produkter som går att få.

Du kan läsa mer om våra kärnvärden, vår innovation, vårt samarbete och engagemang här nedan.

Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse

Epiroc har en pensionsstiftelse som tryggar de förmånsbestämda (ITP 2) pensionsutfästelser som lämnats av Epiroc AB och dess svenska dotterbolag. Pensionsstiftelsen är en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera, även känd som Tryggandelagen.

 

Pensionsstiftelsen är en egen juridisk person som är skild från Epiroc-gruppen och styrs av en styrelse med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare. Den förmögenhet som förvaltas av pensionsstiftelsen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Förmögenheten i pensionsstiftelsen är investerad i flera olika typer av tillgångar för att uppnå en god riskspridning. För mer information om hur pensionsstiftelsen arbetar med tillgångsförvaltning, se dokumentet Placeringsriktlinjer nedan.

 

Epiroc har ansvaret att uppfylla pensionsåtagandena. Inga pensionsutbetalningar sker från pensionsstiftelsen, denna agerar som en pant för arbetsgivarens åtaganden. Som en extra trygghet är pensionsåtagandet även kreditförsäkrat hos försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. I det fall arbetsgivaren inte kan uppfylla sina åtaganden tar PRI kontroll över pensionsstiftelsen för att sen använda kapitalet till att infria pensionsåtagandena.

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. 

 

 

ladda mer

Accelerate the transformation