Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Global karriär

Epiroc finns över hela världen. Det innebär goda möjligheter för dig som vill bo och arbeta utomlands, oavsett om det handlar om ett tidsbegränsat projekt eller en längre vistelse. Vi uppmuntrar rörlighet inom företaget och har en intern arbetsmarknad som är öppen för alla anställda, över hela världen.

 

Även om du inte reser själv så har du nästan daglig kontakt med kunder och kollegor i andra länder. Att vi är globala skapar en speciell företagskultur som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och tolerans.  

 

Vi är fast beslutna att utveckla en mångsidig grupp av internationellt mobila medarbetare som förstår vår verksamhet, var de än befinner sig. Vi anser att våra anställda är den enskilt mest värdefulla resursen vi har. Det innebär att vi strävar efter att ha en miljö och kultur som uppmuntrar global rörlighet och genom ökade karriärmöjligheter belönar de som är villiga att engagera sig, och ofta deras familjer, att ta sig an utmaningar utanför hemlandet.